Styrelsen

Styrelse efter stämman 2016: Cecilia Cervin (ordförande), Lund, Lasse Diding (vice-ordförande), Varberg, Robert Modigh (kassör), Askim, Arne Andersson, Norberg, Mathias Cederholm, Malmö, Jannika Fahlander, Stockholm, Jenny Tedjeza, Donsö, Per Axelson (suppleant), Handen och Bertil Kilner (suppleant), Göteborg.

Styrelsens e-postadresser är skapade på följande sätt: förnamn.efternamn (snabel-a) janmyrdalsallskapet.se - utan mellanslag och svenska bokstäver, där å och ä blir a och ö blir o.

 

Cecilia Cervin, ordförande
Cecilia Cervin, ordförande
Lasse Diding, ledamot
Lasse Diding, vice-ordförande
Robert Modigh, ledamot 
Robert Modigh,
kassör
 
 
 
 
 
 

Mathias Cederholm
ledamot
Jenny Tedjeza, suppleant
Jenny Tedjeza,
ledamot
Arne Andersson
Arne Andersson, ledamot
 
 
 
 
 
 

Jannika Fahlander, ledamot
Per Axelsson, suppleant, sekreterare

Per Axelson,
suppleant

 
 
 
 
 
 
 
Bertil Kilner,
Suppleant