Sällskapets stadgar

1 augusti 2008

Dessa stadgar antogs på Jan Myrdalsällskapets första stämma 29 november 2008 i Stockholm, och har sedan reviderats vid årsstämmorna 2012, 2013 och 2014.

Sällskapets adress

27 januari 2008

Jan Myrdalsällskapet, c/o Modigh, Nergårdsvägen 1, 436 36 Askim
Tel: 0703-97 11 53

Sida 6 av 6