Jan Myrdals litterära pris - Leninpriset och Robespierrepriset

Sällskapet delar varje år ut två kulturpriser: Jan Myrdalbibliotekets stora pris - Leninpriset och Jan Myrdalbibliotekets lilla pris - Robespierrepriset.

Jan Myrdalbibliotekets stora pris ges till en i Sverige verksam "författare eller konstnär som verkar i Jan Myrdals samhällskritiska och upproriska tradition". Prissumman är 100 000 kr. Jan Myrdalbibliotekets lilla pris ska premiera en ung/lovande skribent eller konstnär som arbetar i Jan Myrdals kritiska anda. Prissumman är 10 000 kronor.

Vem som helst kan nominera kandidater till de två prisen. Tiden för nominering går vanligtvis ut under november månad och tillkännagivande och utdelning sker normalt under första kvartalet nästföljande år. Sällskapet informerar på denna webbplats om de exakta tidpunkterna för det aktuella året.