Jan Myrdal  överlämnar 2014 års Leninpris till Jan Guillou. Foto: Olle Asp

2014-04-11

Årets Lenin-pristagare Jan Guillou hyllar Lenin och förebilden Jan Myrdal i sitt tacktal

I går tog Jan Guillou emot Jan ­Myrdals stora pris – Leninpriset.

Här är hans tacktal

Detta är Aftonbladets rubrik och ingress till Jan Guillous tal vid prisutdelningen i Varberg.

Eija Hetekivi Olsson, mottog i går den 12 april Jan Myrdals lilla pris – Robespierrepriset. Motiveringen löd: 

"Eija Hetekivi Olsson har i boken Ingenbarnsland gett röst och språk - ett ursinnigt och omtumlande nyspråk - åt ett maskrosbarn och hennes uppväxt i det moderna göteborgska klassamhället."

 

Foto: Olle Asp

I samband med prisceremonin läste Eija följande avsnitt ur boken:

Jan Guillou har tilldelats 2014 års Jan Myrdals stora pris - Leninpriset av styrelsen för Jan Myrdalsällskapet. Beslutet meddelades lagom till hans sjuttioårsdag 17 januari 2014. Styrelsen underströk hans långvariga journalistiska och litterära arbete som han utfört på sitt eget olydiga sätt och som gjort honom till en viktig folkbildare och opionsbildare.

Eija Hetekivi Olssons pris är Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset. Eija är född 1973 och uppvuxen i Göteborgsförorterna Gårdsten och Bergsjön. Ingenbarnsland som är hennes romandebut, utkom 2011. Styrelsen ger henne priset för att även hon arbetet i Jan Myrdals anda mot överheten och klassamhället i Göteborgs förorter.

Prissummorna är 100.000 kr respektive 10.000 kr.

Medium_500_JGuillou Hetekivi_Olsson_Eija_2

Jan Guillou.
Foto: Peter Knutson

Eija Hetekivi Olsson.
Foto: Ola Kjelbye

 
I ett inlägg på Clartébloggen kritiserar Bengt Holmgren Jan Myrdalsällskapets motivering för att Maj Sjöwall tilldelades årets Jan Myrdals stora pris - Leninpriset. Dock anser han att Sjöwall var en värdig pristagare. På samma blogg kommenterar Hans Isaksson kort inlägget.

Samma dag som Maj Sjöwall tog emot Jan Myrdals stora pris - Leninpriset, 13 april 2013 i Varberg, publicerar Göteborgs-Posten en debattartikel av Bo Rothstein, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Han diskuterar inte det litterära priset eller Maj Sjöwalls för- eller nackdelar, bara ifrågasätter om det är riktigt att "hylla Lenin".

17 april kommer ett svar av Stefan Lindgren, författare till bland annat en biografi över Lenin. Dagen efter av Jan Myrdal. Och därefter återkommer Rothstein.

I det fullsatta Varbergs teater på lördagseftermiddagen 13 april 2013 kulminerade föreställningen med utdelningen av Jan Myrdals stora pris - Leninpriset. Mottagare: Maj Sjöwall, nydanare inom svensk kriminalromankonst.

Jan Myrdal hade talat om henne och Gabriela Pichler, filmare som regisserat den framgångsrika "Äta, sova, dö" och mottagare av årets Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset.

Sedan var det dags för Cecilia Cervin att göra en större genomgång av Maj Sjöwalls och hennes avlidne skrivarkamrat Per Wahlöös "Romanen om ett brott".

Jan Myrdal överlämnade årets två litterära pris, Jan Myrdals stora pris - Leninpriset och Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset till pristagarna Maj Sjöwall och Gabriela Pichler. Han talade också och talet var sedan Skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 5 2013:

Jan Myrdal hänvisar i sin polemik med Annika Ström Melin i Dagens Nyheter till Maximilien de Robespierres formuleringar om de mänskliga rättigheterna som hade betydelse för hur välfärdssamhället kom att så småningom, efter andra världskriget, utformas praktiskt.

Här nedan är Robespierres tal inför det folkvalda nationalkonventet 24 april 1793.

 

Annika Ström Melin angriper Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset under rubriken Robespierre: Avböj terrorns priserDNs ledarsida 20 februari 2010.

Hon antyder att årets prisatagare, filmaren Gabriela Pichler, inte begriper varken vad Robespierre står för eller sitt eget bästa. Även "vissa vänsterkretsar" och "den övervintrade revolutionären" Lasse Diding får sig en släng av sleven.

Detta är Jan Myrdals reaktion:

Sida 3 av 7