I ett inlägg på Clartébloggen kritiserar Bengt Holmgren Jan Myrdalsällskapets motivering för att Maj Sjöwall tilldelades årets Jan Myrdals stora pris - Leninpriset. Dock anser han att Sjöwall var en värdig pristagare. På samma blogg kommenterar Hans Isaksson kort inlägget.

Samma dag som Maj Sjöwall tog emot Jan Myrdals stora pris - Leninpriset, 13 april 2013 i Varberg, publicerar Göteborgs-Posten en debattartikel av Bo Rothstein, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Han diskuterar inte det litterära priset eller Maj Sjöwalls för- eller nackdelar, bara ifrågasätter om det är riktigt att "hylla Lenin".

17 april kommer ett svar av Stefan Lindgren, författare till bland annat en biografi över Lenin. Dagen efter av Jan Myrdal. Och därefter återkommer Rothstein.

I det fullsatta Varbergs teater på lördagseftermiddagen 13 april 2013 kulminerade föreställningen med utdelningen av Jan Myrdals stora pris - Leninpriset. Mottagare: Maj Sjöwall, nydanare inom svensk kriminalromankonst.

Jan Myrdal hade talat om henne och Gabriela Pichler, filmare som regisserat den framgångsrika "Äta, sova, dö" och mottagare av årets Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset.

Sedan var det dags för Cecilia Cervin att göra en större genomgång av Maj Sjöwalls och hennes avlidne skrivarkamrat Per Wahlöös "Romanen om ett brott".

Jan Myrdal överlämnade årets två litterära pris, Jan Myrdals stora pris - Leninpriset och Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset till pristagarna Maj Sjöwall och Gabriela Pichler. Han talade också och talet var sedan Skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 5 2013:

Jan Myrdal hänvisar i sin polemik med Annika Ström Melin i Dagens Nyheter till Maximilien de Robespierres formuleringar om de mänskliga rättigheterna som hade betydelse för hur välfärdssamhället kom att så småningom, efter andra världskriget, utformas praktiskt.

Här nedan är Robespierres tal inför det folkvalda nationalkonventet 24 april 1793.

 

Annika Ström Melin angriper Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset under rubriken Robespierre: Avböj terrorns priserDNs ledarsida 20 februari 2010.

Hon antyder att årets prisatagare, filmaren Gabriela Pichler, inte begriper varken vad Robespierre står för eller sitt eget bästa. Även "vissa vänsterkretsar" och "den övervintrade revolutionären" Lasse Diding får sig en släng av sleven.

Detta är Jan Myrdals reaktion:

"Det var riktigt med ett intellektuellt och konstnärligt Leninpris."

Det säger Jan Myrdal i Expressen 14 februari 2013 sedan radioreporter Kjell Albin Abrahamsson som dagen innan på känt manér hade angripit priset - "Sveriges mest blodbesudlade litterära pris" - men framförallt årets pristagare Maj Sjöwall.

"... han argumenterar inte. Han höjer bara rösten." säger Myrdal.

Samma dag stämmer utrikesminister Carl Bild in i angreppet på Maj Sjöwall och priset, både på Twitter och i Expressen.

Jan Myrdalsällskapet har sänt ut följande pressmeddelande om Jan Myrdals pris 2013:

JAN MYRDALS STORA PRIS – LENINPRISET till MAJ SJÖWALL och JAN MYRDALS LILLA PRIS – ROBESPIERREPRISET till GABRIELA PICHLER.800px-maj_sjc3b6wall_01

Maj Sjöwall.

Nominera pristagare nu till Jan Myrdals stora pris - Leninpriset och Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset. Tiden går ut 15 november och sedan kommer priskommittén att diskutera vilka som blir pristagare år 2013.
Sida 3 av 7