Insamlingsresultatet just nu

  • Insamlingen för Jan Myrdalbiblioteket i Varberg

     Sedan augusti 2013 pågår en insamling för Jan Myrdalbiblioteket, som invigdes 21 november 2015. Biblioteket består av de ca 50 000 böcker som Jan Myrdal skänkt till Jan Myrdalsällskapet och arbete pågår för att göra det till ett fullfjädrat forskningsbibliotek.

    För detta arbete går pengar åt - även om de som arbetar med biblioteket gör det frivilligt, oavlönat.

    Under 2017 har kommit in tvåhundratretiosju bidrag på tillsammans 58 040 kr, enligt plusgirots redovisning 2017-12-29.

    Läs mer ...

Katalogiseringen av Jan Myrdalbiblioteket pågår nu för fullt. Detta Sveriges största privatbibliotek är redan till stora delar sökbart i Libris – den nationella databasen för forsknings- och universitetsbibliotek. Arbetet sker med frivilliga, oavlönade krafter, men det krävs pengar till omkostnader, bland annat resor. 

 

Jan Myrdal har skänkt sitt bibliotek till Jan Myrdalsällskapet, som förvaltar det i lokalerna på Snidaregatan i Varberg.
Här finner du information om biblioteket, det pågående katalogiseringsarbetet, kontaktuppgifter och tillgänglighet.

Sida 2 av 2